ΓΕΜΙΣΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΗ

ΓΕΜΙΣΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΗ

ΓΕΜΙΣΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΗ

 

 

Είδος 

 

 

 

Διαστάσεις

   
       
ΓΕΜΙΣΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΗ      35 Χ 35    (ΓΜΕ1-1) 
ΓΕΜΙΣΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΗ   40 Χ 40     (ΓΜΕ2-1) 
ΓΕΜΙΣΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΗ   45 Χ 45    (ΓΜΕ3-1) 
ΓΕΜΙΣΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΗ   50 Χ 50    (ΓΜΕ4-1) 
ΓΕΜΙΣΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΗ   55 Χ 55      (ΓΜΕ5-1) 
ΓΕΜΙΣΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΗ   60 Χ 60      (ΓΜΕ6-1) 
ΓΕΜΙΣΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΗ   65 Χ 65     (ΓΜΕ7-1) 
ΓΕΜΙΣΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΗ   70 Χ 70      (ΓΜΕ8-1) 
ΓΕΜΙΣΗ ΜΑΞΙΛΑΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΗ   75 X 75      (ΓΜΕ9-1) 

Οι αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνουν το ΦΠΑ